Moja Oferta 0

Raporty fiskalne na kasach

  • 16 sierpnia 2022 godz. 12:27
Raporty fiskalne na kasach

Raport fiskalny dobowy: wykonanie a wydruk

Przepisy dotyczące obowiązków podatników stosujących kasy fiskalne (rejestrujące) a więc Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących określają obowiązek wykonania raportu dobowego fiskalnego przez podatnika.

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

3) wystawiają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;

Żaden przepis nie zwalnia z obowiązku wykonania raportu fiskalnego dobowego.

Z powyższego zapisu widać, że narzucony jest obowiązek WYSTAWIENIA raportu fiskalnego dobowego. We wcześniejszych przepisach był zapis o obowiązku „sporządzenia” raportu fiskalnego dobowego. Natomiast nie ma obowiązku jego wydruku. W przypadku kas z kopią papierową i kopią elektroniczną wykonanie raportu fiskalnego dobowego było tożsame z jego wydrukowaniem. Przepisy techniczne nie dawały tutaj żadnego pola manewru.

Przepisy „techniczne” dla kas online zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz najnowsze Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących określają:

§ 25. Kasa wystawia raporty fiskalne dobowe w postaci elektronicznej, a na żądanie użytkownika również w postaci papierowej,

Czyli przepisy technicznie dopuszczają możliwość wykonania raportu dobowego bez jego wydruku. I właśnie tak działają kasy online – można za pomocą odpowiedniej opcji (w kasach Novitus jest to opcja: 4.Ustawienia --> 5.Opcje --> 6.Wydruk --> 7.Rap.dobowego --> 2.Bez wydruku na papierze) wyłączyć drukowanie raportu fiskalnego dobowego na papierze – domyślnie wydruk jest włączony. Po zaznaczeniu tej funkcji kasa w momencie wykonania raportu dobowego jedynie informuje o jego sporządzeniu, nie drukując go. Tak sporządzony raport oczywiście zapisany jest w kasie w postaci cyfrowej, również w pamięci fiskalnej i przesłany zostanie do Centralnego Repozytorium Kas. Raport będzie ujęty w raporcie okresowym (miesięcznym) z danego okresu. W razie potrzeby będzie można go również wydrukować z pamięci chronionej lub pamięci fiskalnej.

Raporty okresowe w tym miesięczne


Podatnicy przyzwyczaili się do drukowania raportów fiskalnych miesięcznych. Jest to raport, który można wykonać po zakończeniu danego miesiąca i zawiera wszystkie raporty dobowe wykonane w raportowanym miesiącu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik ma obowiązek sporządzić go do 25 dnia następnego miesiąca.

W najnowszych przepisach technicznych dotyczących kas online mamy niestety pewną zmianę (niedopatrzenie?) związaną z raportami okresowymi. O ile wcześniej przepisy (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące) wyraźnie określały typy drukowanych raportów okresowych poprzez zapisy:

§ 27. Kasa drukuje raporty fiskalne okresowe, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

4) oznaczenie „RAPORT FISKALNY OKRESOWY” lub „RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY”, lub „RAPORT FISKALNY OKRESOWY ROZLICZENIOWY”;

O tyle w obecnie obowiązujących przepisach, czyli Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących określają:

§ 26. Kasa wystawia raporty fiskalne okresowe i raport fiskalny rozliczeniowy, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

4) oznaczenie odpowiednio „RAPORT FISKALNY OKRESOWY” albo „RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY”;

Tak samo określają to przepisy dla kas wirtualnych, a dokładnie Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 maja 2020 roku w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. poz. 957):

§ 5. Kasa wystawia raporty fiskalne okresowe i raport fiskalny rozliczeniowy, w postaci papierowej, zawierające w szczególności kolejno pozycje:

4) oznaczenie odpowiednio „RAPORT FISKALNY OKRESOWY” albo „RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY”;

Oznacza to, że nie można raportu fiskalnego nazwać jak wcześniej RAPORTEM FISKALNYM MIESIĘCZNYM, należy użyć nazewnictwa zawartego w obowiązującym rozporządzeniu, czyli RAPORT OKRESOWY, nawet, jeśli procedura jego wykonania oraz zakres danych świadczą, że jest to raport miesięczny.

Na pewno będzie to tematem wielu rozmów podatników z serwisantami oraz księgowymi przyzwyczajonymi do dostarczania im raportów miesięcznych.

Brak sum BRUTTO i PTU na raporcie

Kolejnym problemem, który pojawił się wraz z nowymi homologacjami urządzeń fiskalnych oraz kas mających postać oprogramowania (wirtualnych), które opierają się na w/w przepisach jest brak SUMA PTU oraz SUMA BRUTTO na raportach okresowych. Niestety, obecnie obowiązujące rozporządzenia nie przewidują tych pozycji na raportach fiskalnych. Dlatego podatnicy oraz księgowi alarmują i muszą ręcznie sumować poszczególne pozycje z raportu aby mieć to, co we wcześniejszych raportach było wydrukowane. O wyjaśnienie tych zmian i braków występują również do producentów a nawet urzędnicy Urzędów Skarbowych.

W kolejnych homologacjach postaramy się przywrócić te pozycje. W przytoczonych powyżej zapisach widać (na podstawie zwrotu "w szczególności"), że katalog pozycji z raportów okresowych nie jest katalogiem zamkniętym, więc wstawienie dodatkowych pozycji na raporcie nie powinno być uznane za niezgodność z wymaganiami rozporządzeń. Do czasu kolejnych rehomologacji programów pracy kas podatnicy będą musieli ręcznie sumować pozycje z raportów.

${product.name}
Porównaj produkty
${errorMessage}

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.