Moja Oferta 0

Przepisy prawne

Poniżej zamieszczamy, w kolejności chronologicznej, treści rozporządzeń Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii itd. regulujących polski rynek urządzeń fiskalnych. Zamieszczamy również linki do ciekawych artykułów czy innych dokumentów związanych z rykiem kas fiskalnych

NAJNOWSZE PRZEPISY PRAWNE

2023-12-09 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2670). Rozporządzenie przedłuża stosowanie obniżonej stawki 0% na żywność do 31 marca 2024 roku.

2023-11-30 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

2023-01-27 Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jednoznacznie potwierdzające możliwość wymiany po 1 stycznia 2023 r. pamięci fiskalnych w kasach z kopią elektroniczną dla tego samego podatnika.

2022-12-21 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Ustawa przedłużająca możliwość sprzedaży SPECJALIZOWANYCH urządzeń fiskalnych z elektroniczną kopią do końca 2023 roku (Art.6 ust. 2) i ważność wydanych dla nich homologacji Prezesa GUM do 31.12.2023 (Art.11)

2022-11-03 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – zwolnienie dla samorządów sprzedających węgiel

2022-09-30 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – przesuwające termin dla myjni na 1 lutego 2023

2022-07-07 Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – przedłużająca obowiązywanie obniżonych stawek VAT do 31 października 2022

2022-07-19Opinia prawnopodatkowa w przedmiocie obowiązku stosowania specjalizowanych kas rejestrujących na myjniach automatycznych

2022-03-11Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – myjnie samochodowe.

2022-01-13  Ustawa obniżająca od 1.02.2022 do 31.07.2022 stawkę VAT na żywność z 5% do 0%. Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 196

2021-12-28 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2021-11-23 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 23 października 2021. poz. 2105) – Polski Ład.

2021-09-28 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (e-paragony w kasach z kopią E)

2021-09-28 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących (e-paragony w kasach online)

POZOSTAŁE PRZEPISY PRAWNE

Data ukazania


Treść rozporządzenia


2020-07-22

Interpretacja Dyrektora KIS w sprawie obowiązku używania kas online do sprzedaży kanapek, przekąsek oraz napojów spożywanych "na miejscu"

2020-06-18

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

2020-06-16

Zmiana matrycy VAT dla towarów od 1 lipca 2020 - nie będzie kolejnego przesunięcia tego terminu. Odpiwiedź Ministerstwa Finansów w tej sprawie

2020-04-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (e-paragony)


2020-03-23

Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

2020-03-18

Przeglądy serwisowe w czasie pandemii - odpowiedź Ministerstwa Finansów

2020-03-10

Ekspertyza prawna w sprawie oceny prawnopodatkowej przepisów projektu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

2020-02-20

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dot. obowiązku rejestracji sprzedaży hot-dogów i kawy na kasach online

2019-12-30

Ekspertyza zawierająca ocenę skutków dla bezpieczeństwa informacji projektu Rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania wykonana przez Izbę Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego

2019-07-13

Objaśnienie podatkowe Ministra Finansów dotyczące ulgi na zakup kas rejestrujących online

2019-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (obowiązek umieszczania NIPu Nabywcy na paragonie fiskalnym do którego wystawiona będzie faktura VAT)

2019-05-17

Interpretacja Ministerstwa Finansów: Czy programować wszystkie stawki każdemu podatnikowi? Od kiedy serwisy mają wysyłać do US informacje o wykonanych przeglądach w kasach offline?

2019-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. Poz. 820 z 2019 r.)

2019-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Poz. 816 z 2019 r.)

2019-05-01

Ustawa z 15.03.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. Poz 675 z 2019 r.)

2019-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (na lata 2019-2021)

2018-05-28

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018-05-28 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

2018-03-29

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (przedłużenie zwolnienia dla kantorów)

2018-02-22

Komunikat Miisterstwa Finansów w sprawie zwolnienia do końca 2018 roku ze stosowania kas rejestujących w kantorach

2017-12-20

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2016-12-16

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2016-08-09

Pismo MF nr PT7.8162.23.2016.JDI.255 w sprawie możliwości leasingowania urządzeń fiskalnych

2014-11-06

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2014-10-20

"Baza wiedzy" - strona Ministerstwa Finansów zawierająca przepisy, ważne informacje, wyjaśnienia, komunikaty i interpretacje dotyczące kas rejestrujących

2013-09-16

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

2013-09-12

Interpretacja ogólna - jednoznaczna nazwa na paragonach - Pismo Ministerstwa Finansów do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej

2013-03-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących

Broszura Ministerstwa Finansów z opisem do w/w Rozporządzenia

2012-11-29

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2011-06-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania /Dz.U.Nr140, poz.818/

2010-12-27

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

2010-12-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

2010-07-26

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2008-12-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

2008-11-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

2008-06-27

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących

2007-12-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r.w sprawie kas rejestrujących

2007-06-25

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących

2006-12-22

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006 r. Nr 243 poz. 1768)

2006-09-26

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2006 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

2004-12-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706)

2002-06-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z dnia 4 lipca 2002r.)

2001-12-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 151 poz. 1711 z dnia 27 grudnia 2001 r.)

2002-07-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 2002 r.)

2002-06-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z dnia 4 lipca 2002r.)

2001-12-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 151 poz. 1711 z dnia 27 grudnia 2001 r.)

2001-06-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 67 poz. 691 z dnia

2000-12-22


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 121, poz. 1295 z dnia 30 grudnia 2000 r.)

1999-12-23

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 109 poz. 1249 z dnia 29 grudnia 1999 r.)

${product.name}
Porównaj produkty
${errorMessage}

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.